Publikace:
NUŠL a možnosti jeho využití pro česká muzea a galerie

Datum
2012-09-04
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
NUŠL, digitální repozitář, muzeum, galerie, NRGL, digital repository, museum, gallery
Citace