Publikace:
Služby Virtuální polytechnické knihovny

Datum
2016
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Virtuální polytechnická knihovna, VPK, dodávání dokumentů, Virtual Polytechnic Library, document delivery
Citace