Publikace:
Cestovní zpráva - IGeLU 2022

Datum
2022
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Konference IGELU slouží k setkávání systémových knihovníků, datových a IT specialistů z knihoven provozujících nástroje od společnosti Ex Libris s jejími zástupci a k předávání informací o nových nástrojích a probíhajícím vývoji. Dále slouží k výměně znalostí a zkušeností mezi jednotlivými účastníky, kteří často ve svých knihovnách řeší obdobné problémy. Nosným tématem tohoto ročníku byly nástroje na podporu akademických činností knihoven.


The IGELU conference serves to meet system librarians, data and IT specialists from libraries operating tools from Ex Libris with its representatives and to pass on information about new tools and ongoing developments. It also serves to exchange knowledge and experience between individual participants, who often solve similar problems in their libraries. The main theme of this year was tools to support the academic activities of libraries.

Popis
Klíčová slova
ex libris, konference, informační systémy, ex libris, conferences, information systems
Citace