Publikace:
Cestovní zpráva - ELAG 2022

Datum
2022
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Konference ELAG slouží k setkání lidí věnujících se automatizaci a vývoji v prostředí paměťových institucí. Prioritní je zde zaměření na OpenSource a využití sdílených nástrojů. Letošní ročník byl výrazně zaměřen na práci se sdílenými nástroji, participaci na jejich vývoji, práci s Open Daty a výsledky digitalizačního procesu.


The ELAG conference is used to meet people dedicated to automation and development in the environment of memory institutions. The focus here is on OpenSource and the use of shared tools. This year was significantly focused on working with shared tools, participation in their development, working with Open Data and the results of the digitization process.

Popis
Klíčová slova
ELAG, konference, automatizace procesů, otevřený zdrojový kód, sdílení aplikací, automatizace knihoven, digitalizace, ELAG, conferences, process automation, open source, tool sharing, library automation, digitization
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
ELAG 2022
Datum a místo konání
2022-06-08
Riga (LV)