Publikace:
Cestovní zpráva - SUAleph 2023

Datum
2023-04
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

SUAleph slouží k setkávání systémových knihovníků, datových a IT specialistů z knihoven provozujících nástroje od společnosti Ex Libris. Dochází zde k výměně znalostí a zkušeností mezi jednotlivými účastníky, kteří ve svých knihovnách často řeší obdobné problémy. Nosným tématem této akce byl projekt CARDS.


SUAleph serves to meet system librarians, data and IT specialists from libraries operating Ex Libris tools. There is an exchange of knowledge and experience between individual participants, who often solve similar problems in their libraries. The main theme of this event was the CARDS project.

Popis
Klíčová slova
SUAleph, systémový seminář, SUAleph, system seminar
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
SUAleph 2023
Datum a místo konání
2023-04-18
Košice (SK)