Publikace:
Národní úložiště šedé literatury a jak ho využívat

Datum
2012
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Prezentace měla seznámit studenty na České zemědělské univerzitě s Národním úložištěm šedé literatury.


This presentation about the National Repository of Grey Literature was intended for students of Czech University of Life Sciences Prague.

Popis
Klíčová slova
Národní úložiště šedé literatury, NUŠL, digitální repozitář, National Repository of Grey Literature, NRGL, digital repository
Citace