Publikace:
Výroční konference NTK 2021: Prezentace NTK v roce 2022

Datum
2021
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Národní technická knihovnaOddělení komunikace, prezentace NTK, akce, National Library of Technology, events, Department of communication, NTK presentation
Citace