Publikace:
Cestovní zpráva - 21st International Conference on Science and Technology Indicators

Datum
2016
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Cílem cesty byla „21st International Conference on Science and Technology Indicators“, která se konala 14. – 16. září 2016 ve Valencii a byly zde prezentovány hlavně výsledky výzkumu z oblasti bibliometrie a scientometrie. V rámci jejího programu byl také přednesen konferenční příspěvek s názvem „Data quality and consistency in Scopus and Web of Science in their indexing of Czech Journals“ od autorů Pavla Miky, Jakuba Szarzece a Gunnara Sivertsena.

Popis
Klíčová slova
Citace