Publikace:
Nové databáze nejen pro milovníky hudby

Datum
2018-05-25
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Příspěvek se zaměřuje na současnost a plány v oblasti budování databází zvukových dokumentů, které jsou důležitým informačním zdrojem nejen pro hudebníky a muzikology, ale také pro studium a výzkum v oborech historie, divadlo, filmová hudba, orální historie, historie nahrávání zvuku a zvukového průmyslu atd. V první řadě přináší informace o nové etapě Virtuální národní fonotéky, která změnila svého provozovatele a po dlouhé době stagnace nastává doba jejího nového rozvoje. Druhým velmi zajímavým zdrojem je mezinárodní databáze diskografií, budovaná v gesci Diskografické komise IASA. Tento velkolepý projekt byl zahájen v roce 2016 díky aktivitě a úzké spolupráci autora příspěvku (předseda Diskografické komise) a Petera Laurence z Harvard University. Dále příspěvek představí dva plánované výstupy, které vzniknou v rámci projektu NAKI II - Nový fonograf Národního muzea. Prvním z nich je Národní diskografická databáze, druhým pak specializovaný portál. Jeho úkolem bude zpřístupňovat a přibližovat široké veřejnosti zajímavosti ze sbírek gramofonových desek NM.


The paper describes the present and plans in the field of creating sound documents databases. These e-sources brings important informations not for musicologist and musicians only, but it is study and research support for history, theatre, film music, oral history, voice recording, sound industry etc. As a first we will speak about the Virtual national phonotheque, which is at the stage of significant change. After period of longer stagnation new renaissance is coming. The second very interesting source is an international database Bibliography of Discographies. This amazing project started in 2016 and arises after patronage of Discography Committee of IASA thanks to Filip Šír (the chair of the DC) and Peter Laurence from Harvard University - Library Eda Kuhna. Further information will bring about two planned outputs to be come up in the frame of NAKI II project New Phonograph in National Museum in Prague. The first one is the National discographic database, the second one a specialised sound portal.

Popis
Klíčová slova
hudební databáze, diskografie, Nový fonograf, záznam zvuku, music databases, discography, New Phonograph, sound recording
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
INFORUM 2018, 24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích
Datum a místo konání
2018-05-29
Praha (CZ)