Publikace:
Ask Anything Session

Datum
2012
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
BigClean, otevřená data, panelová diskuze, BigClean, Open Data, panel discussion
Citace