Publikace:
Virtuální polytechnická knihovna VPK

Datum
2014
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Prezentace ze semináře konaného Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Popis
Klíčová slova
Virutální polytechnická knihovna, VPK, Virtual Polytechnical Library
Citace