Publikace:
Cestovní zpráva - Digitálna knižnica, Knižnice 2015 - 2030

Datum
2012-11
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

V rámci návštěvy konference Digitálna knižnica, Knižnice 2015 – 2030 ve dnech 22. – 24. 10 2012 byly vyslechnuty příspěvky o nových technologiích a službách knihoven a proběhlo jednání s představiteli CVTI SK v Bratislavě o společném postupu při jednání s nakladatelstvím Elsevier Science ve věci konsorcionálního zpřístupnění EIZ VaVaI.

Popis
Klíčová slova
knihovnictví, nové trendy, mezinárodní projekty, librarianship, new trends, international projects
Citace