Publikace:
Cestovní zpráva - Invenio User Group Workshop 2012

Datum
2012
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Náplní cesty byla účast na mezinárodním semináři Invenio User Group Workshop, který se konal 7.-9.5. 2012 ve Výpočetním centru CERNu v Ženevě. Workshop byl rozdělen do šesti tematických bloků, které vedli jednotliví vývojáři Invenia. Postupně předvedli celou práci se záznamy od jejich vložení do repozitáře, přes úpravy až po prezentaci uživatelům, poslední blok byl věnován systémové údržbě a způsobu vývoje nových komponent. Důležitou součástí workshopu byly také vzájemné diskuse všech účastníků. Výstupem z workshopu je mnoho nových praktických poznatků, které budou přímo využity při správě obou digitálních repozitářů NTK.

Popis
Klíčová slova
digitální repozitář, CERN, Invenio, workshop, digital repository, CERN, Invenio, workshop
Citace