Publikace:
Library Carpentry: software and data skills for library professionals

Datum
2018-06-07
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Lightning Talks (June 8), video recording is available at: http://repozitar.techlib.cz/record/1274


Lightning Talks (June 8), video záznam je k dispozici na: http://repozitar.techlib.cz/record/1274

Popis
Klíčová slova
knihovníci, library professionals
Citace