Publikace:
Cena Knihovna roku 2010 v kategorii Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

Datum
2010
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Citace