Publikace:
Cestovní zpráva - Návštěva Národní knihovny Francie

Datum
2008
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

V rámci návštěvy BNF byly projednávány přístupy k digitalizaci historického dědictví, řešení budování a provozu bezpečného národního digitálního úložiště, otázka metadat, identifikátorů apod.

Popis
Klíčová slova
Národní knihovna, historické dědictví, metadata, identifikátor, digitální úložiště, National library, Historical heritage, Metadata, Indentifier, Digital repository
Citace