Publikace:
Cestovní zpráva - Návštěva Národní knihovny Francie

Licence
Datum
2008
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

V rámci návštěvy BNF byly projednávány přístupy k digitalizaci historického dědictví, řešení budování a provozu bezpečného národního digitálního úložiště, otázka metadat, identifikátorů apod.

Popis
Klíčová slova
Národní knihovna, historické dědictví, metadata, identifikátor, digitální úložiště, National library, Historical heritage, Metadata, Indentifier, Digital repository
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Datum a místo konání
2008-01-28
Paříž (FR)