Publikace:
1.2.1.7 Přezkoumání informačních potřeb v oblasti celoživotního vzdělávání v České republice

Licence
Datum
2012-10-31
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
EFI, Efektivní informační služby NTK, Národní technická knihovna, systém celoživotního vzdělávání, dotazníkové šetření, EFI, Effective information services of NTL, National Technical Library, lifelong learning system, questionnaire survey
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Datum a místo konání