Publikace:
Archívy konsorcií z projektů NTK v režimu Posttermination Access

Datum
2011-03-30
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Virtuální polytechnická knihovna, e-DA, VPK, archive, consortium, electronic resources, Virtual Polytechnic Library, e-DA
Citace