Publikace:
Cestovní zpráva - Evropské kulturní a vědecké dědictví v digitálním světě: Business trip report from Europe´s cultural and scientific heritage in a digital world

Datum
2007
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Web 2.0, konference, webové portály, Repozitář, Web 2.0, Conference, Web portals, Repository
Citace