Publikace:
Community Tools as a platform for bringing relevant open data to your community

Datum
2012-11-03
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
otevřená data, BigClean, komunita, Community Tools, Open Data, BigClean, community, Community Tools
Citace