Publikace:
Konference EFI 2019: Představení vize NTK

Datum
2019
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Národní technická knihovna, strategické cíle, inovace, informační služby, National Library of Technology, strategic goals, innovation, information services
Citace