Publikace:
Cestovní zpráva - Volně přístupné bibliografické databáze technických norem a standardů

Licence
Datum
2012-04-04
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Moravská zemská knihovna v Brně pořádala dne 23. 2. 2012 v rámci svých aktivit odborný seminář pod názvem „Volně přístupné bibliografické databáze technických norem a standardů“, určený pracovníkům knihoven, kteří se zabývají problematikou vyhledávání informací, zejména těch normativních. Program byl zaměřen na získání přehledu o informačních zdrojích, v nichž lze bezplatně hledat normy, standardy či jiné podobně specifické odborné informace. Účastníci zde získali přehled o tom, jakými cestami se lze dostat k záznamům či plným textům dokumentů. Účast na semináři byla bezplatná a sloužila k načerpání nových podnětů. Získané zkušenosti budou využity v rešeršní, referenční a konzultační činnosti i ve vzdělávacích projektech NTK.

Popis
Klíčová slova
cestovní zpráva, seminář, normy, business report, workshop
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Volně přístupné bibliografické databáze technických norem a standardů
Datum a místo konání
2012-02-23
Brno (CZ)