Publikace:
Automatizace procesů správy a možnosti integrace Polytematického strukturovaného hesláře v Národní technické knihovně

Licence
Datum
2011
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Polytematický strukturovaný heslář (PSH) je česko-anglický řízený slovník, spravovaný Národní technickou knihovnou (NTK). Jeho primárním účelem je ruční indexace dokumentů v NTK a dalších paměťových institucích, které jej používají. Jeho současná verze (PSH 3.0) obsahuje přes 13 800 hesel, rozdělených do 44 kategorií pokrývajících hlavní okruhy lidského vědění. Cílem práce je automatizace a standardizace procesů spojených s jeho obsahovou aktualizací, správa a vývoj prostředků určených pro jeho prezentaci a vyhledávání možností integrace do projektů, které mohou těžit z jeho strukturních vlastností.


Polythematic structured subject heading system (PSH) is czech-english controlled vocabulary managed at the National technical library (NTL). PSH is primarily intended as a tool for manual indexing of documents at NTL and other memory institurions. Its current version (PSH 3.0) contains over 13 800 subject headings divided into 44 categories which cover the main aspects of human knowledge. The aim of this work is the automation and standardization of its content update and management including development of software tools. Integration of PSH to other projects is also investigated.

Popis
Klíčová slova
Národní technická knihovna, Národní úložiště šedé literatury, Polytematický strukturovaný heslář, automatická indexace, SKOS, MARC21, National Library of Technology, National Repository of Grey Literature, Polythematic Structured Subject Heading System, automatic indexing, SKOS, MARC21
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Datum a místo konání