Publikace:
Knowledge Databases in the Czech Libraries

Datum
2009
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
datatabáze, autority, jmenné autority, Národní autority ČR, database, authority, name authority
Citace