Publikace:
Péče o zvukové dokumenty očima českých knihovníků

Datum
2016
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Prezentace popisuje stav řešení resp. neřešení problému ochrany zvukových nosičů v ČR a historii v této oblasti, definuje okruhy otázek k řešení a seznamuje s aktivitami, které byly zahájeny pod Moravskou zemskou knihovnou, zejména s projektem Virtuální národní fonotéka.


The presentation describes the bad situation in the field of protecting sound media in the Czech Republic, the history of sound, defines the areas of questions to be solved and introduces activities that were launched under the Moravian Land Library, especially the project Virtual National.

Popis
Klíčová slova
záznam zvuku, zvukové dokumenty, paměťové instituce, institucionální politika, standardy, odpovědnost, sound recordings, audio documents, memory institutions, institutional policy, standards, responsibility
Citace