Publikace:
On the money trail: OpenSpending

Datum
2012-11-03
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
BigClean, otevřená data, OpenSpending, mapování peněz, BigClean, Open Data, OpenSpending, maping the money
Citace