Publikace:
Zkušenosti s výpůjčkami Flexibookss implementací do knihovního systému ARL

Datum
2015
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Flexibooks, Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, UJEP, Flexibooks, J. E. Purkyne University Research Library, UJEP
Citace