Publikace:
Elektronické informační zdroje VŠCHT

Datum
2013-08-07
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
EIZ, databáze, VŠCHT, e-resources, VŠCHT, databases
Citace