Publikace:
Služba „eBooks on Demand“ v České republice

Licence
Datum
2011
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Bakalářská práce představuje evropský kooperativní projekt Elektronické knihy na objednávku – Evropská knihovní síť (eBooks on Demand – A European Library Network, EOD) a stejnojmennou službu, jejímž cílem je digitalizace historických tisků na objednávku. První část práce přináší obecný vhled do historie projektu, popisuje cíle, klíčové aktivity projektu a technologické postupy služby. Dále se práce zaměřuje na popis současného stavu služby EOD v České republice. Poslední část představuje nástroje propagace služby EOD a jejich případné rozšíření o nové možnosti.


This Bachelor thesis introduces European cooperative project Elektronické knihy na objednávku – Evropská knihovní síť (eBooks on Demand – A European Library Network, EOD) and homonymous service which aims to digitize rare books on customer's demand. customer's demand. The first part of thesis describes the project in generally way regarding its history, describing goals, key activities, and technological workflow of EOD service. Furthermore the thesis focuses on describing current situation of EOD service in the Czech Republic. The last part presents the promotional tools of EOD service and their possible new opportunities.

Popis
Klíčová slova
eknihy, Elektronické knihy na objednávku, EOD, kooperativní projekt, historický fond, ebooks, eBooks on Demand, EOD, cooperative project, historical book collection
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Datum a místo konání