Publikace:
Národní fonotéka ČR

Datum
2015-03-12
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Příspěvek seznamuje s historií zvuku a snah o vytvoření české národní fonotéky. Popisuje současnou situaci v oblasti péče o tento druh kulturního dědictví, které je v ČR oproti světu zaostalé a nedostatečné. Představuje portál VNF a jeho funkce.


The paper introduces the history of sound and efforts to create a Czech National Phonotegue. It describes the current situation in the area of care for this kind of cultural heritage, which is in the Czech Republic backward and insufficient. It presents the VNF portal and its functions.

Popis
Klíčová slova
záznam zvuku, digitalizace, ochrana kulturního dědictví, informační zdroje, zvukové dokumenty, Virtuální národní fonotéka, sound recording, Virtual National Phonoteque, audio documents, cultural heritage, digitization, information source
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Týden otevřeného vzdělávání 2015
Datum a místo konání
2015