Publikace:
Zpřístupnění bibliografických dat Katalogu NTK a Národní databáze ISSN za podmínek odpovídajících režimu Open Definition

Datum
2011-12-17
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Masarykova univerzita
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
licence, licence Creative Commons, bibliografická data, katalog, Národní technická knihovna, právní analýza, licence, licence Creative Commons, bibliographic data, catalogue, National technical library, Open Data, Open Definition, legal analysis
Citace