Publikace:
Zařazení šedé literatury do Národního úložiště šedé literatury

Datum
2011
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
právo, typologie, repozitář, Národní úložiště šedé literatury, law, typology, repository, National Repository of Grey Literature
Citace