Publikace:
Typologie Národního úložiště šedé literatury

Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
typologie, dokumenty, Národní úložiště šedé literatury, typology, documents, National Repository of Grey Literature
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Datum a místo konání