Publikace:
Rešeršní služby v komerčním sektoru

Datum
2013-03
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
rešerše, retrieval services
Citace