Publikace:
Konference EFI 2019: poslední rok udržitelnosti: NTK v roce 2019 a její strategické záměry na roky 2020–2024

Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Národní technická knihovna, knihovny, informační služby, vědecká setkání, National Library of Technology, libraries, information services, scientific meetings
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
EFI 2019
Datum a místo konání
2019-12-12
Praha (CZ)