Publikace:
Spolupráce Národního úložiště šedé literatury (NUŠL) a ústavů AV ČR

Datum
2009
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Národní uložiště šedé literatury, Akademie věd ČR, typology, the National Repository of Grey Literature, Academy of Science of the Czech Republic
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Seminář ASEP
Datum a místo konání
2009-12-08
Praha (CZ)