Publikace:
Cestovní zpráva - LIBER 41st Annual Conference

Datum
2012-07
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Konference LIBER 2012 se konala ve dnech 27. 6. 2012 – 30. 6. 2012 v konferenčním centru Dorpat v Tartu, v Estonsku. Kristýna Busch prezentovala Polytematický strukturovaný heslář v podobě příspěvku – plakátu – s názvem Identifying candidates for the new subject headings based on the web behaviour of end-users. Poster stručně představuje Polytematický strukturovaný heslář (PSH) a dále detailně rozebírá proces analýzy logu vyhledávání v katalogu NTK – především cíle analýzy (identifikace kandidátů na nová hesla PSH), metodu (sběr, příprava a analýza dat) a výsledky (např. počet přijatých a zamítnutých hesel PSH). Poster je umístěn v institucionálním repozitáři na adrese http://repozitar.techlib.cz/record/443. Jedním z přínosů cesty pro Národní technickou knihovnu byla i možnost aktivního ovlivnění strategického plánu sdružení LIBER na léta 2013-2015, jehož členem je i NTK.

Popis
Klíčová slova
LIBER, vědecké knihovny, národní knihovny, knihovní software, LIBER, research libraries, national libraries, library software
Citace