Publikace:
Cestovní zpráva - IGELU 2014 + Systémový seminář

Datum
2014
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

IGELU 2014 a Systémovém semináři, akce se konaly ve dnech 15 . 9 . – 4 / 4 17. 9. 2 0 1 4 a 18. 9.2014 – 19. 9. 2014 v Oxfordu . Byli zvoleni noví členové do řídícího výboru. Těžiště obou akcí se přesunulo k nástrojům Alma a Primo, zásadní z pohledu NTK jsou zkušenosti získané americkými universitami při testování zapojení těchto a dalších nástrojů do celkové infrastruktury instituce.

Popis
Klíčová slova
Exlibris, Aleph, Exlibris, Aleph
Citace