Publikace:
Aktuální informace z oblasti zvukových dokumentů aneb jak na to

Datum
2019-10-31
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Prezentace přináší základní informace o oblasti historie zvukových dokumentů, o aktuální situaci z hlediska zpracovávání a péče o ně v ČR. Seznamuje s hlavními současnými projekty tj. s portálem Virtuální národní fonotéka a s Novým fonografem a s dotačními programy.


The presentation brings basic information about the history of audio documents, the current situation in terms of processing and care in the Czech Republic. It introduces the main current projects - the portal Virtual National Phonoteque and the New Phonograph and grant programs usabel for libraries.

Popis
Klíčová slova
zvukové dokumenty, projekty, historie nahrávání zvuku, průzkumy, audio documents, projects, audio recording history, surveys, grants
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Regionální funkce knihoven 2019
Datum a místo konání
2019-10-30
Pardubice (CZ)