Publikace:
Research Productivity and Demands on PhD Researchers and Supervisors - Workshop

Datum
2024
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
National Library of Technology
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Presentation from workshop on KRECon 2023 Conference.

Popis
Klíčová slova
Citace