Publikace:
Využití bibliografických dat a jejich vizualizace pomocí bibliometrických metod

Datum
2015
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
scientometrie, citační analýza, scientometrics, citation analysis
Citace