Publikace:
Odbor 2 - Odbor administrativní a správní

Datum
2017-11
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Prezentace představuje jednotlivá oddělení odboru a jejich agendu, dále pak komunikaci uvnitř knihovny a náměty na zlepšení. Konkrétněji se věnuje oddělení komunikace (odd. 23).


The presentation presents the divisions of the Department and their agenda, as well as communication within the library and suggestions for improvement. It focuses more on devision of communication (devision 23).

Popis
Klíčová slova
Citace