Publikace:
Cestovní zpráva - International Group of Ex Libris Users Conference 2013

Datum
2014
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Konference IGeLU se konala ve dnech 8. 9. - 10. 9 .213 v Berlíně, tento rok bez systémového semináře. Za NTK se zúčastnil Jan Kolátor. Stěžejním tématem, především u celo - konferenčních příspěvků byl nový systém Alma, kterému byl věnován velký prostor již minulý rok. Letos byly však příspěvky konkrétnější s ohledem na rozrůstající se skupinu uživatelů Almy. Byly uvedeny praktické zkušenosti i problému při přechodu z systému Aleph na Almu. Byla zmíněna např. migrac e dat, která v případě Almy trvá cca 4 - 6 měsíců, což je podstatně kratší doba než u konkurenčních systémů (cca 14 - 18 měsíců). Zásadní pro NTK byla sekce týkající se Metalibu a Metalibu+ z které jasně vyplývalo že jde o sice o stále podporované ale již nero zvíjené systémy. Velmi důležitá byla také sekce o Alephu a Sfx na které byla garantována podpora firmou ExLibrys i v následujících letech, přesto že směr vývoje je jasně směřován k cloudovým službám.

Popis
Klíčová slova
Citace