Publikace:
Národní úložiště šedé literatury a právní problematika šedé literatury

Datum
2010
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
právní otázky, digitální repozitář, Národní uložiště šedé literatury, legal issues, digital repository, National Repository of Grey Literature
Citace