Publikace:
Cestovní zpráva - IGeLU 2023

Datum
2023-09-29
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Konference IGELU je místem k setkávání systémových knihovníků, datových a IT specialistů z knihoven provozujících nástroje od společnosti Clarivate s jejími zástupci a k předávání informací o nových nástrojích a probíhajícím vývoji. Dále slouží k výměně znalostí a zkušeností mezi jednotlivými účastníky, kteří často ve svých knihovnách řeší obdobné problémy. Nosným tématem tohoto ročníku byla umělá inteligence a redesign služeb.


The IGELU conference is a place for systems librarians, data and IT specialists from libraries operating Clarivate tools to meet with Clarivate representatives and to share information about new tools and ongoing developments. It also serves to exchange knowledge and experience between individual participants, who often solve similar problems in their libraries. The main theme of this year was artificial intelligence and service redesign.

Popis
Klíčová slova
ExLibris, knihovní systémy, Discovery, automatizované knihovnické systémy, ExLibris, library systems, Discovery, automated library systems
Citace