Publikace:
Indexace fondů Státní technické knihovny pro volně přístupný fond v Národní technické knihovně

Datum
2009
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Bakalářská práce popisuje způsob, jakým byly reindexovány fondy Státní technické knihovny(STK) pro volně přístupný fond v Národní technické knihovně(NTK)klasifikačním systémem Třídění Kongresové knihovny. Práce zachycuje konkrétní poznatky z procesu reindexace ve Státní technické knihovně. V úvodu je stručně představen Projekt výstavby Národní technické knihovny, další kapitola je věnována klasifikačnímu systému Třídění Kongresové knihovny. Samostatná kapitola uvádí důvody, proč bylo Třídění Kongresové knihovny zvoleno jako klasifikační systém pro stavění volně přístupného fondu v NTK. Dále je popsán průběh zavedení indexace do rutinního provozu STK a v poslední kapitole jsou zmíněny osobní zkušenosti a vlastní dojmy s pracovním působením v STK.


The bachelor's thesis describes reindexing of open shelves library collection of State Technical Library (STL) according to Library of Congress Classification. This collection then became part of the new National Library of Technology (NLT). The first chapter introduces the project of new library. Next chapters concentrates on LCC and why it was chosen for shelving of open shelves in NLT. Last chapters describe the process of reindexing in STL.

Popis
Klíčová slova
Třídění Kongresové knihovny, volný výběr, reidexace, indexace, organizace knihovního fondu, stavění knihovního fondu, Library of Congress Classification, open shelves, reindexing, indexing, organization of the library collection, shelving
Citace