Publikace:
Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechELib

Datum
2014-11-09
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Dokument shrnuje východiska a uvádí rámcový návrh potřebných kroků k tomu, aby mohlo být zřízeno národní licenční centrum.


The document summarizes background and presents an outline proposal of the necessary steps to establish the national licensing centre.

Popis
Klíčová slova
licencování, centrální nákup, licensing, central procurement
Citace