Publikace:
Blending/Reblending Library Services: Supporting Reproducible Science

Datum
2018-06-07
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Lightning Talks (June 7), video recording is available at: http://repozitar.techlib.cz/record/1274


Lightning Talks (June 7), video záznam je k dispozici na: http://repozitar.techlib.cz/record/1274

Popis
Klíčová slova
Citace