Publikace:
Dealing with Research Data and Dissertations: Workshop

Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Co vlastně víme o potřebách a chování Ph.D. studentů ohledně výzkumných dat, zejména v oblasti společenských a humanitních věd? Jak mohou akademické knihovny zlepšit management výzkumných dat (RDM) u Ph.D. studentů? Jak mohou přispívat ke správě, ochraně a sdílení výzkumných dat, které jsou součástí elektronických dizertací? Které cíle jsou reálné? Workshop poskytne úvod a základní přehled o dané problematice a pomůže k lepšímu porozumění RDM jako výzvy pro akademické knihovny. V průběhu workshopu budou popsány různé RDM projekty uskutečněné v kampusu sociálních a humanitních věd Univerzity v Lille, zejména v rámci doktorského vzdělávacího programu. Dále bude popsán rozvoj infrastruktury RDM pro uchovávání, ochranu a sdílení výzkumných dat spojených s dizertacemi. Velká část workshopu bude věnována diskusi o místních iniciativách, projektech a také otázkám účastníků.


What do we know about data behaviours and needs of PhD students, especially in social sciences and humanities? How can academic libraries improve the research data management (RDM) of PhD students? How can they contribute to curation, preservation and sharing of research data related to electronic theses and dissertations (ETDs)? Which are realistic goals? The workshop will provide an introduction and overview of the field and help to better understand the challenge of RDM for academic libraries. It will describe the different RDM projects on the social sciences and humanities campus of the University of Lille, in particular the PhD training program and the development of a RDM infrastructure for the storage, preservation and sharing of research data related to ETDs. A large part of the workshop will be reserved for the discussion of the participants’ local initiatives, projects and questions.

Popis
Klíčová slova
výzkumná data, management výzkumných dat, research data, research data management
Citace